Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO – nauczanie zintegrowane

pobierz


PZO z języka polskiego

klasy IV-VII – pobierz

klasy VIII – pobierz


PZO z matematyki

pobierz


PZO z języka angielskiego – klasa 1

pobierz


PZO z języka angielskiego – klasa 2

pobierz


PZO z języka angielskiego – klasa 3

pobierz


PZO z języka angielskiego

pobierz


PZO z języka niemieckiego

pobierz


PZO z przyrody

pobierz


PZO z historii i społeczeństwa

pobierz


PZO z informatyki (klasy 1-3)

pobierz


PZO z informatyki (klasy 4-7)

pobierz


PZO z chemii

pobierz


PZO z fizyki

pobierz


PZO z techniki

pobierz


PZO z muzyki

pobierz


PZO z plastyki

pobierz


PZO z wychowania fizycznego

pobierz


PZO z religii – klasy I-VII

pobierz