Dyrektor szkoły:

mgr Paulina Zajdel

Wicedyrektorzy:

mgr Dorota Brocka

mgr Sylwia Piórkowska

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE mgr Joanna Łuczak
mgr Paulina Szczepankiewicz
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE mgr Violetta Grześkowiak
mgr Hubert Hanuszek
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Ewa Miedzińska
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Aldona Walerczyk
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Garczarek
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania
lic. Izabela Kardacz
mgr Paweł Kuźma
MATEMATYKA mgr Izabela Czyż
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Anna Hoffmann
lic. Zuzanna Kaźmierczak
INFORMATYKA mgr Tomasz Fellenberg
HISTORIA mgr Jarosław Jakubiak
mgr Maciej Leszczyński
PRZYRODA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
BIOLOGIA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
GEOGRAFIA mgr Hanna Borowska
FIZYKA mgr Eżbieta Jeschke
CHEMIA dr Tomasz Manszewski
JĘZYK ANGIELSKI lic. Sylwia Bartczak
mgr Dorota Brocka
lic. Paula Fracella
mgr Paulina Zajdel
JĘZYK NIEMIECKI mgr Alicja Karnicka
MUZYKA mgr Aleksandra Bartosik
PLASTYKA/TECHNIKA mgr Julita Wietrzykowska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Agnieszka Filipek
mgr Henryk Hnatyk
mgr Danuta Majcher
RELIGIA mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Garczyńska
mgr Joanna Łuczak
ETYKA mgr Paweł Kuźma
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Marta Pap-Pudys
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Jakub Karkulak
KIEROWNIK ŚWIETLICY mgr Lucyna Szydeł
ŚWIETLICA mgr Ewa Kaczmarek
mgr Jakub Karkulak
lic. Anna Przybylska
mgr Lucyna Szydeł
mgr Agnieszka Wieczorek
PEDAGOG SZKOLNY mgr Marta Pap- Pudys
PEDAGOG SPECJALNY mgr Hubert Hanuszek
mgr Elwira Krzepicka
PSYCHOLOG mgr Zofia Konieczna
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek
DORADCA ZAWODOWY mgr Ewelina Szczechowiak

 

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl