Dyrektor szkoły:

mgr Anna Kończak

Wicedyrektorzy:

mgr Dorota Brocka

mgr Paulina Zajdel

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE mgr Joanna Łuczak
mgr Anna Wilska
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE mgr Alicja Biernacka
mgr Violetta Grześkowiak
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Marta Kukieła;
mgr Ewa Miedzińska
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Aldona Walerczyk
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Garczarek
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania
mgr Izabela Kardacz
mgr Marta Kukieła
mgr Paweł Kuźma
MATEMATYKA mgr Izabela Czyż
mgr Natalia Depińska
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Anna Kończak
mgr Małgorzata Urbańczyk
INFORMATYKA

mgr Tomasz Fellenberg

HISTORIA mgr Jarosław Jakubiak
mgr Maciej Leszczyński
PRZYRODA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
mgr Hanna Szymanowska
BIOLOGIA mgr Hanna Szymanowska
FIZYKA mgr Eżbieta Jeschke
CHEMIA dr Tomasz Manszewski
JĘZYK ANGIELSKI mgr Dorota Brocka
mgr Paula Fracella
mgr Natalia Lawgmin
mgr Paulina Zajdel
JĘZYK NIEMIECKI mgr Karolina Burandt
MUZYKA mgr Aleksandra Bartosik
PLASTYKA/TECHNIKA mgr Julita Wietrzykowska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Agnieszka Filipek
mgr Henryk Hnatyk
mgr Danuta Majcher
mgr Anna Żurowska
RELIGIA mgr Anna Hoffmann
mgr Elżbieta Kufel
mgr Joanna Łuczak
ETYKA mgr Alina Płaziak-Janiszewska
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Cyprian Konieczny
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Paweł Jóźwiak
KIEROWNIK ŚWIETLICY mgr Lucyna Szydeł
ŚWIETLICA mgr Paweł Jóźwiak
mgr Ewelina Macurek
mgr Krystyna Makowiecka
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Magdalena Przybylska
mgr Lucyna Szydeł
PEDAGOG SZKOLNY mgr Joanna Antkowiak
PEDAGOG SPECJALNY mgr Alicja Biernacka
PSYCHOLOG mgr Zofia Konieczna
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek
DORADCA ZAWODOWY mgr Joanna Antkowiak

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl