Dyrektor szkoły:

mgr Anna Kończak

Wicedyrektorzy:

mgr Dorota Brocka

mgr Paulina Zajdel

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE mgr Joanna Łuczak
mgr Anna Wilska
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE mgr Paulina Błażejczak
mgr Violetta Grześkowiak
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Marta Kukieła
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Aldona Walerczyk
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Garczarek
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania
mgr Izabela Kardacz
mgr Marta Kukieła
mgr Paweł Kuźma
MATEMATYKA mgr Izabela Czyż
mgr Natalia Depińska
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Anna Kończak
mgr Małgorzata Urbańczyk
INFORMATYKA mgr Tomasz Fellenberg
mgr Krzysztof Iwanowski
HISTORIA mgr Krzysztof Iwanowski
mgr Jarosław Jakubiak
mgr Maciej Leszczyński
PRZYRODA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
mgr Hanna Szymanowska
BIOLOGIA mgr Hanna Szymanowska
FIZYKA mgr Eżbieta Jeschke
CHEMIA dr Tomasz Manszewski
JĘZYK ANGIELSKI mgr Dorota Brocka
mgr Paula Fracella
mgr Karolina Niemier
dr Natalia Wiśniewska-Wasiuta
mgr Paulina Zajdel
JĘZYK NIEMIECKI mgr Karolina Burandt
MUZYKA mgr Aleksandra Bartosik
TECHNIKA mgr Bogumiła Sekida
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Henryk Hnatyk
mgr Jakub Kopania
mgr Danuta Majcher
mgr Anna Żurowska
RELIGIA mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Łaba
mgr Joanna Łuczak
ETYKA mgr Alina Płaziak-Janiszewska
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Cyprian Konieczny
ŚWIETLICA mgr Ewelina Macurek
mgr Krystyna Makowiecka
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Magdalena Kulesza
mgr Magdalena Przybylska
mgr Lucyna Szydeł
PEDAGOG SZKOLNY mgr Joanna Antkowiak
PEDAGOG SPECJALNY mgr Elwira Krzepicka
PSYCHOLOG mgr Karolina Niemier
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek
DORADCA ZAWODOWY mgr Beata Marciniak

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl