Komunikaty

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych - kliknij

UWAGA!!!

W dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 otrzymaliśmy wytyczne z Wydziału Oświaty iż brakujące dokumenty w rekrutacji oddziału przedszkolnego mają być dostarczane na e-mail szkoły tj. sekretariat@sp77poznan.pl do dnia 27 marca 2020 roku. Oryginały będą dostarczane kiedyś jak już będzie bezpiecznie.


Szanowni Państwo!!!
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci i podejmując wszelkie środki, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy, że wszystkie zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze SĄ ODWOŁANE w terminie 11.03.2020-25.03.2020, decyzją dyrektora szkoły oraz przy rekomendacji Miasta Poznania jako organu prowadzącego szkołę. Odwołane zostają konsultacje z rodzicami oraz drzwi otwarte oddziału przedszkolnego które miały się odbyć w dniu 16 marca 2020 roku. Szkoła w tym czasie będzie zamknięta. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności, jak i również rozmowy z dziećmi na temat przeciwdziałania koronawirusowi. Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu osobistego wykonywania opieki nad dzieckiem do lat 8 (…) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


Regulamin wypożyczania podręczników


Zgodnie z aktualną ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych RODO Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu informuje, iż na terenie naszej placówki (wewnątrz i zewnątrz budynku) działa monitoring wizyjny.

Najnowsze wieści z życia szkoły

Programy i projekty

Kontakt