Poznań, 17 kwietnia 2019 r.


Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 77
INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 18, 19, 23 KWIETNIA 2019R.
INFORMACJA O PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ

Szanowni Państwo,
INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 18, 19, 23 KWIETNIA 2019R.
działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły prowadzonym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła ponownie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. (czwartek, piątek, wtorek), na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. (czwartek, piątek, wtorek). Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć. Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.
INFORMACJA O PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ
Informuję o corocznej przerwie świątecznej od 18 kwietnia (czwartek) do 23 kwietnia (wtorek).
W imieniu nauczycieli życzę Państwu i dzieciom pogodnych i rodzinnych świąt.
SZANOWNI PAŃSTWO
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O tym co będzie po świętach Wielkanocnych będę Państwa informować.

Z poważaniem
Anna Kończak
Dyrektor SP 77


Podajemy linki do terminów i kryteriów naboru ustalonych przez Prezydenta Miasta Poznania:

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html

Można je również pobrać ze strony szkoły:

  1. Terminy naborów przedszkola.
  2. Terminy naborów – klasa I.
  3. Kryteria naboru do SP.
  4. Kryteria naboru do przedszkola.
  5. Informator dla rodziców (rekrutacja do przedszkoli).

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
dla klas trzecich szkół podstawowych
pt.: „Poznajemy na wesoło państwa Unii Europejskiej

Regulamin Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły „Ułan roku 2019”

Konkurs historyczny “Na tropach żołnierzy generała Andersa”

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Regulamin wypożyczania podręczników

Zgodnie z aktualną ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych RODO Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu informuje, iż na terenie naszej placówki (wewnątrz i zewnątrz budynku) działa monitoring wizyjny.

Najnowsze wieści z życia szkoły

Programy i projekty

Kontakt