Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

w roku szkolnym 2023/2024

11 września 2023 roku ukonstytuowała się szkolna Rada Rodziców w składzie:
  • przewodniczący – p. Tomasz Mąderek 2A
  • zastępca przewodniczącego – p. Maria Ulczycka-Walorska 3A
  • skarbnik – p. Dorota Serafińska 3A

Rada Rodziców serdecznie zaprasza do udziału w zebraniach i aktywnego włączania się w działania Rady, o których będziemy na bieżąco informować.
Zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomości w dzienniku Librus wybierając z Adresatów – Szkolna rada rodziców i konkretne osoby.

O nadchodzących terminach zebrań Rada Rodziców będzie przypominać Państwu z wyprzedzeniem przez dziennik szkolny Librus.

Dane konta Rady Rodziców:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 77
85 1240 1747 1111 0011 2547 2420