Home » Informacje » WSO, PSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania

pobierz


Przedmiotowy System Oceniania

PSO – nauczanie zintegrowane

pobierz


PSO z języka polskiego

pobierz


PSO z matematyki

pobierz


PSO z języka angielskiego

pobierz


PSO z języka niemieckiego

pobierz


PSO z przyrody

pobierz


PSO z historii i społeczeństwa

pobierz


PSO z informatyki

pobierz


PSO z chemii

pobierz


PSO z fizyki

pobierz


PSO z techniki

pobierz


PSO z muzyki

pobierz


PSO z plastyki

pobierz


PSO z wychowania fizycznego

pobierz


PSO z religii – klasy I-III

pobierz


PSO z religii – klasy IV-VI

pobierz


  • YouTube