“PSZCZOŁA MIODNA – MAŁA BOHATERKA”

Uczniowie klas 1-4 wzięli udział we warsztatach o naszych małych przyjaciołach – pszczołach. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach miejskiego programu „Poznań dla pszczół”. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia bioróżnorodności dla życia na świecie, roli pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu przyrody i środowiska oraz zmian klimatu i jego wpływu na zapylacze.