Miasto Poznań zrealizowało projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” w ramach działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu była termomodernizacja 3 placówek oświatowych, tj.:
1) Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu,
2) Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu,
3) Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Termomodernizacja placówek oświatowych miała na celu wzrost efektywności energetycznej obiektów oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

SPIS PODRĘCZNIKÓW – rok 2024/2025