DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie uhonorowali nauczycieli nagrodami z krainy mlekiem i czekoladą płynącej:
– panią dyrektor za przewodzenie naszemu stadu niczym ,,Lion”
– panią wicedyrektor za wrażliwość i troskę ,,Princessą”
– polonistów nagrodą ,,Teatralny” inspirator za kształtowanie naszej polszczyzny
– matematyków za byciem ,,Twixem” lewym
– językowców za zabieranie nas w językową podróż ,,Milky Wayem”
– wuefistów za nieskończone pokłady energii ,,Go Energy”
– panią od biologii za różnorodność rodem z anielskiej krainy ,,Bounty”
– panią od geografii za galaktyczne przygody na Merkury, Wenus i ,,Marsa”
– pana od informatyki za uświadamianie nam, że realne życie jest większe niż ,,3Bit”-y
– nauczycieli religii i etyki za ksztłtowanie naszych serc zgodnie z wartościami podwójnego WW – Wiary i Wartości
– pana od chemii za odkrywcze momenty ,,Aha”
– historyka za bycie naszym niepowtarzalnym ,,Mieszko”
– nauczycieli pomocy psychologiczno-pedagogicznej za kształtowanie nas na dobrych dzieci ,,Kinder Bueno”
– nauczycieli świetlicy, biblioteki, administracji i obsługi za wesołą atmosferę ,,Śmiej Żelki”
– nauczycielkę plastyki za ,,Bajeczny” klimat w naszej szkole
– nauczycelkę muzyki za popularność ,,Kinder Country”
– nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej za to, że ich lubi się słodkimi ,,Lubisiami”
Uczniowie życzyli nauczycielom słodkiego, miłego życia, a sobie, by słodycz była i w nich!