Dyrektor szkoły:

mgr Paulina Zajdel

Wicedyrektorzy:

mgr Dorota Brocka

mgr Sylwia Piórkowska

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE mgr Joanna Łuczak
mgr Paulina Szczepankiewicz
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE mgr Violetta Grześkowiak
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Marta Kukieła
mgr Ewa Miedzińska
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Aldona Walerczyk
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Garczarek
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania
lic. Izabela Kardacz
mgr Marta Kukieła
mgr Paweł Kuźma
MATEMATYKA mgr Izabela Czyż
mgr Natalia Depińska
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Małgorzata Urbańczyk
INFORMATYKA

mgr Tomasz Fellenberg

HISTORIA mgr Jarosław Jakubiak
mgr Maciej Leszczyński
PRZYRODA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
BIOLOGIA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
GEOGRAFIA mgr Hanna Borowska
FIZYKA mgr Eżbieta Jeschke
CHEMIA dr Tomasz Manszewski
JĘZYK ANGIELSKI mgr Dorota Brocka
lic. Paula Fracella
mgr Helena Gołuńska-Frątczak
mgr Natalia Lawgmin
mgr Paulina Zajdel
JĘZYK NIEMIECKI mgr Natalia Lawgmin
MUZYKA mgr Aleksandra Bartosik
PLASTYKA/TECHNIKA mgr Julita Wietrzykowska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Agnieszka Filipek
mgr Henryk Hnatyk
mgr Danuta Majcher
mgr Anna Żurowska
RELIGIA mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Łaba
mgr Joanna Łuczak
ETYKA mgr Paweł Kuźma
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Joanna Antkowiak
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Tomasz Śnieguła
KIEROWNIK ŚWIETLICY mgr Lucyna Szydeł
ŚWIETLICA mgr Ewa Kaczmarek
lic. Jakub Karkulak
mgr Lucyna Szydeł
mgr Agnieszka Wieczorek
PEDAGOG SZKOLNY mgr Marta Pap- Pudys
mgr Joanna Antkowiak
PEDAGOG SPECJALNY mgr Hubert Hanuszek
PSYCHOLOG mgr Zofia Konieczna
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek
DORADCA ZAWODOWY mgr Joanna Antkowiak

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast