Rok szkolny 2022/2023


Dyrektor Szkoły: mgr Paulina Zajdel


Wicedyrektor Szkoły: mgr Sylwia
Piórkowska

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE mgr Violetta Grześkowiak
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Marta Kukieła
mgr Ewa Miedzińska
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Marta Ratajczak
mgr Monika Tomowiak – Stańczak
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Garczarek
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania
mgr Marta Kukieła
mgr Paweł Kuźma
MATEMATYKA mgr Izabela Czyż
mgr Anna Hoffmann
lic. Zuzanna Kaźmierczak
mgr Małgorzata Urbańczyk
INFORMATYKA lic. Zuzanna Kaźmierczak
mgr Katarzyna Mielnik
mgr Małgorzata Urbańczyk
HISTORIA mgr Jarosław Jakubiak
mgr Maciej Leszczyński
PRZYRODA mgr Sylwia Piórkowska
BIOLOGIA mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
GEOGRAFIA mgr Hanna Borowska
FIZYKA lic. Zuzanna Kaźmierczak
CHEMIA dr Tomasz Manszewski
JĘZYK ANGIELSKI mgr Maja Jaskot – Gonera
lic. Paula Fracella
mgr Aleksandra Wdowińska
mgr Paulina Zajdel
JĘZYK NIEMIECKI mgr Karolina Burandt
MUZYKA mgr Aleksandra Bartosik
PLASTYKA/TECHNIKA mgr Julita Wietrzykowska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Krystian Antczak
mgr Michał Jaszczyk
mgr Danuta Majcher
RELIGIA mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Garczyńska
mgr Joanna Łuczak
ETYKA mgr Hubert Hanuszek
mgr Jakub Karkulak
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Marta Pap-Pudys
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Jakub Karkulak
KIEROWNIK ŚWIETLICY mgr Lucyna Szydeł
ŚWIETLICA mgr Ewa Kaczmarek
mgr Jakub Karkulak
mgr Izabela Perdoch
lic. Anna Przybylska
mgr Lucyna Szydeł
mgr Agnieszka Wieczorek
PEDAGOG SZKOLNY mgr Marta Pap- Pudys
PEDAGOG SPECJALNY mgr Hubert Hanuszek
mgr Elwira Krzepicka
PSYCHOLOG mgr Zofia Konieczna
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek
DORADCA ZAWODOWY mgr Izabela Perdoch

 

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl