Zajęcia dodatkowe 2023/2024

I.  Zajęcia finansowane ze środków budżetu Miasta Poznania:

 1. „Poznań miastem szachów – nauka gry w szachy w szkołach.” – kl. 1-6 – p. Karkulak
 2. „Warsztat artysty – strefa twórcza.” – zajęcia plastyczne, malarskie i rękodzieła – kl. 4-8 – p. Wietrzykowska

II. Zajęcia organizowane w ramach współpracy z Klubem Sportowym MKS Poznań:

 1. „Małe szkraby grają w rękę dla zabawy.” – kl. 2-3 – trener zewnętrzny

III. Zajęcia finansowane ze środków budżetu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych:

 1. „Code for green.” – kl. 6-8 – p. Piórkowska, p. Kaźmierczak

IV. Zajęcia finansowane ze środków budżetu Polskiego Związku Brydża Sportowego:

 1. „Zajęcia brydża sportowego” – kl. 7-8 – trener zewnętrzny

V. Stowarzyszenie Przyjaciół SP77 „SP77 z pasją”

 1. „Masterchef” – kl. 1-3 – p. Zajdel
 2. „Mały Einstein” – kl. 1-3 – p. Piórkowska
 3. „Szach mat” – kl. 1-3 – p. Karkulak
 4. „Mały Picasso” – kl. 1-3 – p. Wietrzykowska

VI. Zajęcia organizowane w ramach godzin dyrektorskich:

 1. „Literkowo” – kl. 1 – p. Walerczyk
 2. „Myślę więc jestem” – kl. 1 – p. Brocka
 3. „Koło przyrodnicze” – kl. 2 – p. Tomowiak -Stańczak
 4. „Radosne tworzenie” – zajęcia rozwijające kreatywność – kl. 2 – p. Perdoch
 5. „Zmagania matematyczno-logiczne” – kl. 2 – p. Mielnik
 6. „Polonistyczne i matematyczne zabawy dydaktyczne – zajęcia rozwijające umiejętności w klasie 3 – kl. 3 – p. Ratajczak – Czarnecka
 7. „Koło ortograficzne” – kl. 3 – p. Kruszczyńska
 8. „Nuciarnia – zajęcia muzyczne” – kl. 4-7 – p. Walerczyk
 9. „Szydełkowe dzieła” – kl. 4-6 – p. Piórkowska
 10. „Dodatkowe zajęcia ruchowe” – kl. 5-8 – p. Antczak
 11. „Przyjazna matematyka” – kl. – p. Hoffmann
 12. „Matematyka mi nie straszna” – kl. 8 – p. Karkulak
 13. „Zajęcia doskonalące umiejętności językowe” – język polski – kl. 8 – p. Kuźma

VII. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów klas 6-8 – p. Antczak

VIII. Zajęcia prowadzone w ramach świetlicy socjoterapeutycznej:

 1. „Miejski Program Profilaktyki Alkoholowej.” – zajęcia prowadzone według potrzeb szkoły – p. Pap-Pudys, p. Karkulak
 2. „Jestem odpowiedzialny, wybieram odpowiedzialnie” – zajęcia antydyskryminacyjne – p. Pap-Pudys