Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty

5 kwietnia o godz. 9.00 blisko 348 tys. uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej to już ostatni rocznik, który pisze taki sprawdzian.

Sprawdzian składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie sprawdzani byli z umiejętności i wiadomości z języka polskiego i rozwiązywali zadania z matematyki. Po przerwie zmierzyli się z testem z języka angielskiego. Wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja.