“Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą nauczać.”

Samorząd Szkolny w uroczysty sposób uczcił Dzień Edukacji Narodowej. W przedstawieniu pokazane zostało życie szkolne na wesoło – zapraszamy do obejrzenia. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły raz jeszcze życzymy sukcesów i olbrzymiej radości z wykonywanego zawodu!