Spotkanie z panem Juliuszem Kublem

16 marca gościliśmy w naszej szkole miłośnika i eksperta gwary poznańskiej, pana Juliusza Kubla. Odbyło się spotkanie dla klas 5-tych i 6-tych. Nasz gość opowiadał o swojej drodze zawodowej i o tym jak powstała fikcyjna, obdarzona poznańskimi cechami oraz posługująca się gwarą postać Starego Marycha. Słuchaliśmy opowieści o tym, skąd wzięła się nasza gwara. Pan Juliusz czytał fragmenty „Blubrów Starego Marycha”, a uczniowie tłumaczyli. Emocje wzbudził kończący spotkanie mini konkurs na znajomość poznańskich wyrażeń. Zwycięzca otrzymał od autora słowniczek gwarowy z dedykacją. Uczniowie klasy 6c podziękowali panu Kublowi za spotkanie recytacją wiersza „Lokomotywa” – oczywiście w gwarze.