Rowerowy Poznań

W październiku uczniowie naszej szkoły odbywają spotkania w ramach projektu „Rowerowy Poznań” zorganizowane przez Akademię Rowerową. Jej celem jest zmiana postaw i świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wyboru środka transportu w codziennych podróżach oraz przedstawienie zasad bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania roweru.