Projekt “Sławni ludzie i ich ojczyzny”

Projekt pt.: „Sławni ludzie i ich ojczyzny” jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 77 od lutego do maja 2014 r. Pani M. Tomowiak-Stańczak wspólnie z paniami K. Mielnik i A. Kościelniak przygotowały szereg zadań i konkursów dla klas I-VI i oddziałów przedszkolnych. Klasy starsze rozpoczęły realizację projektu bezpośrednio po feriach zimowych, w lutym. Wykonywały zadania w trakcie zajęć lekcyjnych lub w domu.
Klasy 0-III realizowały zadania dopiero w czasie Dni Europejskich w marcu. Starsze klasy wylosowały państwa, wokół których pracowały: Włochy, Francję, Austrię, Niemcy i Polskę. Młodsze otrzymały scenariusze obejmujące 3 państwa: Francję, Włochy i Austrię, a także zestaw zadań do wykonania – karty pracy oraz prezentacje. Słowem gotowe materiały do ciekawego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i konkursów. W czasie Dni Europejskich od 17 do 21 marca 2014r. oglądaliśmy wytwory klas IV-VI. Klasy piąte i szóste na zajęciach informatyki wykonały interesujące prezentacje multimedialne. Zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji na temat wybranego przez daną klasę państwa i jego sławnego kompozytora. Dzieci pracowały wokół tematów: „Spacerem po Polsce ojczyźnie F. Chopina”, „Niemcy ojczyzna L. Van Beethovena”, „Mozart cudowne dziecko Austrii”. Uczniowie tworzyli także modele budowli charakterystycznych dla ww. państw. Wzięli udział
w konkursie karaoke pt.: „Śpiewać każdy może”, podczas którego śpiewali piosenki w trzech językach: angielskim, niemieckim i polskim. Klasy rywalizowały także w konkursie kulinarnym pt.: „Europa na talerzu”. Każda klasa wykonała charakterystyczną dla danego kraju potrawę. Wybrana losowo grupa uczniów (po 3 osoby z każdej klasy), przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, uczestniczyli w degustacji i ocenie potraw.
W ostatnim dniu Dni Europejskich mieliśmy możliwość obejrzenia pokazu  Eko-mody. Uczniowie przedstawili swoją wizję ekologicznego stroju. Zadanie polegało na opracowaniu, wykonaniu i zaprezentowaniu strojów wykonanych z materiałów ekologicznych tj. makulatury, opakowania PET itd. Ocenialiśmy kreatywność naszych dzieci, staranność wykonania strojów, walory użytkowe i artystyczne prac. Uczniowie mogli tworzyć swoje projekty na lekcji plastyki, techniki albo z pomocą rodziców w domu. W połowie kwietnia  klasy IV-VI zaprezentują na forum szkoły przewodniki turystyczne, będące efektem dwumiesięcznej pracy. Uczniowie pracują nad przewodnikami zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i na zajęciach z plastyki, techniki i przyrody. W maju w ramach realizowanego przez nas projektu, odbędzie się międzyszkolny konkurs dla klas trzecich pt.: „Poznajemy na wesoło kraje UE”. Projekt zakończymy w dziesiąta rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z okazji rocznicy społeczność szkolna będzie miała okazję wysłuchać koncertu chóru szkolnego, przygotowanego przez nauczyciela sztuki panią A. Bartosik. Informacje o projekcie znalazły się również na portalu lazarz.pl

Fotorelacja – zobacz zdjęcia!