Nasze spotkanie z Ghaną

Uczniowie klasy IVc zaprosili na lekcję języka angielskiego wolontariuszy z Ghany: Samuela i Daniela. Od naszych wyjątkowych gości dowiedzieliśmy się, między innymi, że Ghana ma bardzo duże zasoby naturalne złota, albo że w tym małym afrykańskim państwie mówi się aż 10 językami. Samuel i Daniel zaprezentowali nam swój kraj, opisali wrażenia z pobytu w Polsce i cierpliwie odpowiedzieli na wszystkie pytania. Spotkanie zakończyło się warsztatami tańca bardzo popularnego ostatnio w Ghanie – Azonto.

Fotorelacja: