Powodzenia - masz 60 minut!

Imię i nazwisko
Klasa
1. 
Z jakich pierwiastków zbudowany jest PAsIKONiK?

2. 
Jaka jest wartościowość atomu tlenu w związku o wzorze H4SiO4

3. 
Bazując na kodzie z zadania 1 zakoduj jak najwięcej innych słów przy pomocy nazw pierwiastków - podaj zakodowany oraz rozszyfrowany zapis.

4. 
Jaka jest masa cząsteczkowa kwasu fosforowego(V)?

5. 
Procentowa zawartość siarki jest największa w kwasie

6. 
Ile wynosi procentowa zawartość azotu w kwasie azotowym(V)? Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.