“JAK ROBIĆ SZKOŁĘ”

W dniu 20.03.2023 r. nasza pani dyrektor, Paulina Zajdel, wzięła udział w debacie pt. ,,Jak robić szkołę?” zorganizowanej w Galerii Śluza Bramy Poznania. Debata była owocną okazją do aktywności edukacyjnej, spotkania i podzielenia się swoimi doświadczeniami. Było również dużo o zaangażowaniu w tworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, otwartej i niebojącej się wychodzić poza utarte schematy. Spotkanie prowadziła pani Marta Mazurek, radna Miasta Poznania, a wzięli w niej udział: – Agnieszka Adamowska – Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkoła Podstawowa nr 11 Poznań – Paweł Biedny – reprezentujący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Agnieszka Jankowiak-Maik, czyli Babka od histy – laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 202 i nagrody im. Ireny Sendlerowej za naprawianie świata – Tomasz Poprawski – Przewodniczący Młodzieżowa Rada Miasta Poznania – Paulina Zajdel – nasza dyrektorka.

 

fot. Łukasz Gdak/PCD