“INSPIRUJĄCA LEKCJA GRAFIKI”


Oto efekty pracy w ramach innowacji “Inspirująca Lekcja Grafiki”
Na zajęciach uczniowie mieli okazję zapoznać się z róznymi technikami graficznymi, za pomocą których mogli
powielać swoje dzieła, a także rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności plastyczne.
c.d.n 🙂