Inclusive Learning Strategies

Wyjeżdżałam na szkolenie na Sardynię z nadzieją wzbogacenia swojego warsztatu pracy, w tym poznanie metod włączających z zakresu edukacji nieformalnej, które to z powodzeniem mogą być stosowane w edukacji formalnej. Wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione. W międzynarodowym środowisku poznałam nowoczesne metody pracy takie jak: design thinking, metoda pracy warsztatowej, brainstorming, różnorodne formy pracy w grupach. Niezwykle trafnym zadaniem projektowym było przygotowanie warsztatów dla uczniów lokalnej klasy 5. Uczniowie tworzyli klasę o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, więc byli doskonałym środowiskiem przetestowania nowopoznanych metod włączających. Jednocześnie, sam proces przygotowania tychże warsztatów stanowił ciekawy proces, w którym to uczestnicy z różnych profesji i różnych krajów (pracownicy socjalni, psychologowie, nauczyciele, młodzież) wymieniali się doświadczeniami i wspólnie próbowali wypracować rozwiązania maksymalnie włączające wszystkich uczestników. Bardzo podobały mi się również warsztaty tworzenia gry włączające prowadzone metodą design thinking. Mieliśmy także okazję wziąć udział w konferencji na temat włączających metod uczenia się zorganizowaną na lokalnym uniwersytecie.
Podsumowując, szkolenie było dla mnie fantastyczną lekcją tego, w jaki sposób budować środowisko wspierające wszystkich uczestników i ukierunkowane na pełną integrację. Poznane metody pracy będę mogła z łatwością wykorzystać w szkole, a z uwagi na ich atrakcyjność, zamierzam się nimi podzielić z kadrą. Jestem przekonana, że przeniesienie metod edukacji nieformalnych na grunt szkoły wpłynie pozytywnie na procesy socjalizacji, integracji, wychowywania i edukacji. Udział w wydarzeniu przyniósł mi wiele niezapomnianych wspomnień i satysfakcji.

wicedyrektor Paulina Zajdel

 

No Images found.