DOFINANSOWANIE

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu Aktywna tablica na lata 2020-2024. Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, polega na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół. Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi: 432.600,00. Całkowita wartość programu wynosi: 540.750,00

Szczegółowe informacje dotyczące projekty znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://liblink.pl/gOlI1SwuRb