Matematyczna Liga Zadaniowa (IX edycja)

  • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od września 2021 r. do maja 2022 r.,
  • Mogą do niej przystąpić uczniowie SP nr 77 z klas IV-VIII,
  • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy,
  • W każdym miesiącu ukazują się 3 zadania osobno dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII,
  • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przynosić do końca danego miesiąca do p. Tomasza Fellenberga lub wysłać e-mailem na adres tomaszfellenberg@sp77poznan.pl (wówczas decyduje data wysłania e-maila),
  • W pierwszej połowie miesiąca publikowane będą wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy,
  • Ponadto za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje “plusa” wliczanego do oceny za aktywność z matematyki (cztery „plusy” to ocena celująca),
  • Na zakończenie Matematycznej Ligi Zadaniowej najlepsi zawodnicy w kat. klas IV-VI oraz w kat. klas VII-VIII otrzymają dyplomy.

Aktualny ranking (za miesiące IX-III)

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

6A12

47

2.

5C18

41

3.

4A09

18

4.

6A19

8

5.

5B01

1

Aktualny ranking (za miesiące IX-III)

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

8A13

41

8B17

41

2.

8A01

40

3.

8A03

33

4.

8C16

29

5.

8D12

26

6.

8D01

10

7.

8B13

4

8.

7D16

3