BANK ŻYWNOŚCI


Nauczyciele wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy szkolnej zainicjowali charytatywne działania na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących włączając się w akcję zbiórki żywności.

Zebrane artykuły spożywcze zostały przekazane przed świętami osobom potrzebującym Podczas tegorocznej zbiórki Banków Żywności udało się zebrać: w Polsce 250000 kg żywności, w Poznaniu 3000 kg, w naszej szkole 27 kg. To nasza cenna cegiełka w tym dziele.

Działania zbierania żywności były połączone z cyklem zajęć i konkursami dotyczącymi niemarnowania jedzenia. 

Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli również udział w spotkaniu z przedstawicielem Wielkopolskiego Banku Żywności.

Dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności szkolnej!