Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. W tym dniu odbyło się także w naszej szkole uroczyste pasowanie dzieci na uczniów klas pierwszych. Pierwszaki przechodziły przez specjalnie przygotowaną bramkę, ozdobioną kolorowymi balonikami. Pani Dyrektor pasowała każde dziecko wielkim, niebieskim ołówkiem. Nowo przyjęci uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające przynależność do naszego grona. Bardzo się cieszymy, że od tej pory będą z nami!