“Youth Can Dance”, czyli międzynarodowe szkolenie naszej anglistki Erasmus+

Ferie zimowe to dobry czas, by odpocząć i zregenerować siły na kolejny semestr, ale również, by podnosić swoje kwalifikacje. I właśnie taki sposób spędzania przerwy międzysemestralnej wybrała nauczycielka języka angielskiego Paulina Zajdel. W terminie od 24 stycznia do 2 lutego uczestniczyła ona w szkoleniu w angielskim mieście Birmingham. Szkolenie miało aspekt międzykulturowy, jako że jednoczyło uczestników z Turcji, Bułgarii, Włoszech, Holandii i Anglii, i skupiało się na nauczaniu nieformalnym i sposobach wdrażania metod z takiego nauczania w nauczanie formalne, czyli szkolne. Grafik szkolenia był dość napięty i składał się z niezwykle interesujących warsztatów na temat różnorodności kulturowej, promowania tolerancji, zdrowego trybu życia i tańca. Jesteśmy pewni, że zdobyte umiejętności i wiedza wpłyną na jeszcze lepsze wyniki edukacyjne naszej szkoły.