Wyjazdy na basen w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nauczyciel prowadzący Rodzaj zajęć klasy Dzień tygodnia godzina Miejsce zajęć
1. p. Kruszczyńska

p. Szydeł

Nauka pływania 2a,3a,3b czwartek 10:30-12:30 AWF
2. p. Korta

p. Strach

Nauka pływania 2b,3c,3d czwartek 10:30-12:30 AWF