Włoskie szkolenie

Nasza anglistka Paulina Zajdel wzięła udział w szkoleniu ,,Think, Share, Learn” we włoskim mieście Recoaro w dniach 22-29 października. Tam, w otoczeniu prawie 30 uczestników z 8 krajów, zdobywała wiedzę na temat sposobów pracy w grupie, metod uczenia się od siebie nawzajem i współpracy. Szkolenie było doskonałą okazją, by wymienić się doświadczeniami, współpracować w środowisku entuzjastów, nawiązać kontakty międzynarodowe i znaleźć inspiracje do działania. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza posłuży naszym uczniom.