UŁAŃSKI PIĘCIOBÓJ

 

 

Tekst konkursowy

REGULAMIN KONKURSU

„UŁAŃSKI PIĘCIOBÓJ – EDYCJA 2023”

dla klas IV – VI

 

§ 1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 

1. Konkurs jest organizowany przez  Szkołę Podstawową nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu.

2. Koordynatorami  konkursu są p. Paweł Kuźma oraz p. Maciej Leszczyński.

3. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom dziejów 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Patrona Szkoły oraz wiedzy ogólnej z zakresu j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, a także podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczniów.

4. Ogólne założenia i wymagania poszczególnych pięciu etapów zamieszczono w specjalnym komunikacie w dzienniku librus.

5. Regulamin konkursu oraz tekst historyczny prezentujący dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „aktualności”.   

6. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

 

 

§ 2

FINAŁ KONKURSU

1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 19 kwietnia  – środa w godzinach 8.55 – 13.35 na terenie szkoły.

2. Czas przeznaczony na wykonanie jednego z pięciu różnych zadań wynosi  45 minut – jedna godzina lekcyjna. Zwycięzcą zostanie zdobywca największej ilości punktów po zakończeniu ostatniej konkurencji.  Komisja Konkursowa nie przewiduje dogrywki.

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w środę 19 kwietnia ok. godziny 14.00              

4. Lista laureatów zostanie ogłoszona w stronie internetowej szkoły.

 

 

§ 3

KOMISJA KONKURSOWA I KOORDYNATORZY

 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:

1)     nadzorowanie prac przygotowawczych związanych z rozegraniem wszystkich 5 konkurencji

2)     kierowanie pracami Komisji w dniu rozegrania finału

3)     zapewnienie warunków rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych oraz ćwiczeń  

2. Do zadań Koordynatorów należy:

1)     zebranie materiałów konkursowych wraz ze schematem oceniania  

2)     przygotowanie listy uczniów – finalistów konkursu

3)     organizacja odpowiednich technicznych warunków przeprowadzenia finału

4)     sporządzenie protokołu z przebiegu finału