“TRAINING FOR TRAINERS” – międzynarodowe szkolenie naszych nauczycielek

Pani dyrektor Paulina Zajdel i nauczycielka matematyki Zuzanna Kaźmierczak w dniach 16-27 listopada 2022 wzięły udział w szkoleniu międzynarodowym na Malcie pt. ,,Training of the trainers” finansowanym przez Erasmus+. Szkolenie było okazją do poznania nieformalnych metod nauczania i uczenia się, poznania dynamiki grupy, rozwoju kreatywności, wzmocnienia motywacji i rozwoju osobowego w otoczeniu entuzjastów z Estonii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Węgrzech, Malty.

Szczególne podziękowania płyną dla Fundacja Ambasadorzy Pomysłów za możliwość uczestniczenia w kursie!