Świetlica szkolna

CZYNNA W GODZINACH:

6.00 – 17.00

KIEROWNIK ŚWIETLICY:

mgr Lucyna Szydeł

WYCHOWAWCY:

mgr Ewa Kaczmarek
mgr Jakub Karkulak
mgr Agnieszka Wieczorek
mgr Izabella Perdoch
lic. Anna Przybylska

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – III oraz w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale wyposażone w  gry, zabawki, klocki, literaturę i prasę dziecięcą oraz różnorodne materiały dydaktyczne. Na zajęciach świetlicowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych, muzycznych, literackich, sportowych  itp. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce i odrobić lekcje pod okiem nauczyciela-wychowawcy.

Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2022/2023: pobierz

Aktualna karta zapisu do świetlicy: pobierz

 

Z życia świetlicy 2021/2022

Wrzesień to czas poznawania nowych kolegów, przypominania i uczenia się zasad obowiązujących w świetlicy, wszystko po to, żeby było bezpiecznie i miło.  Korzystaliśmy z każdego pogodnego dnia na zabawy na placu zabaw i grę w piłkę nożną. Pożegnaliśmy lato plastelinowymi wyklejankami, utrwalaliśmy zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Z wykonanych prac urządziliśmy wystawę na gazetkach. Przygotowaliśmy jesienną dekorację świetlicy. Ulubione świetlicowe zajęcia stolikowe to gry planszowe i szachy. W ostatnim tygodniu września Pierwszaki uczęszczające do świetlicy miały pasowanie na Świetlika i otrzymały dyplomy i małe upominki.
W świetlicy - zabawy plastyczne inspirowane jesienią – na podsumowanie tej pory roku.