Home » Szkoła » Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

CZYNNA W GODZINACH:

6.00 – 17.00

WYCHOWAWCY:

mgr Magdalena Przybylska
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Lucyna Szydeł
mgr Marta Ratajczak

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – III oraz w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale wyposażone w  gry, zabawki, klocki, literaturę i prasę dziecięcą oraz różnorodne materiały dydaktyczne. Na zajęciach świetlicowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych, muzycznych, literackich, sportowych  itp. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce i odrobić lekcje pod okiem nauczyciela-wychowawcy. Nasza świetlica ściśle współpracuje z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. Celem tej współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz aktywizowanie dzieci poprzez sztukę i sport.

 

Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2017/2018: pobierz

Aktualna karta zapisu do świetlicy: pobierz

Z życia świetlicy – kliknij…

 

  • YouTube