Świetlica szkolna

CZYNNA W GODZINACH:

6.00 – 17.00

KIEROWNIK ŚWIETLICY:

mgr Lucyna Szydeł

WYCHOWAWCY:

mgr Ewa Kaczmarek
lic. Jakub Karkulak
mgr Agnieszka Wieczorek

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – III oraz w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale wyposażone w  gry, zabawki, klocki, literaturę i prasę dziecięcą oraz różnorodne materiały dydaktyczne. Na zajęciach świetlicowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych, muzycznych, literackich, sportowych  itp. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce i odrobić lekcje pod okiem nauczyciela-wychowawcy. Nasza świetlica ściśle współpracuje z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. Celem tej współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz aktywizowanie dzieci poprzez sztukę i sport.

Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2020/2021: pobierz

Aktualna karta zapisu do świetlicy: pobierz

Z życia świetlicy 2020/2021

Wrzesień to czas poznawania nowych kolegów, przypominania i uczenia się zasad obowiązujących w świetlicy, wszystko po to, żeby było bezpiecznie i miło.  Korzystaliśmy z każdego pogodnego dnia na zabawy na placu zabaw i grę w piłkę nożną. Pożegnaliśmy lato plastelinowymi wyklejankami, utrwalaliśmy zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Z wykonanych prac urządziliśmy wystawę na gazetkach. Przygotowaliśmy jesienną dekorację świetlicy. Ulubione świetlicowe zajęcia stolikowe to gry planszowe i szachy. W ostatnim tygodniu września Pierwszaki uczęszczające do świetlicy miały pasowanie na Świetlika i otrzymały dyplomy i małe upominki.
« 1 2 »