Świetlica szkolna

CZYNNA W GODZINACH:

6.00 – 17.00

KIEROWNIK ŚWIETLICY:

mgr Lucyna Szydeł

WYCHOWAWCY:

mgr Paweł Jóźwiak
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Ewelina Macurek
mgr Krystyna Makowiecka
mgr Magdalena Przybylska

W świetlicy przebywają uczniowie z klas I – III oraz w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale wyposażone w  gry, zabawki, klocki, literaturę i prasę dziecięcą oraz różnorodne materiały dydaktyczne. Na zajęciach świetlicowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych, muzycznych, literackich, sportowych  itp. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce i odrobić lekcje pod okiem nauczyciela-wychowawcy. Nasza świetlica ściśle współpracuje z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. Celem tej współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz aktywizowanie dzieci poprzez sztukę i sport.

Regulamin świetlicy w roku szkolnym 2019/2020: pobierz

Aktualna karta zapisu do świetlicy: pobierz