Sprawdzian szóstoklasisty 2015

Dziś 1 kwietnia, szóstoklasiści napisali sprawdzian, do którego w całej Polsce przystąpiło 350 tysięcy uczniów. Egzamin na koniec podstawówki, składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (z wykorzystaniem wiedzy historycznej i przyrodniczej), a druga część dotyczyła języka obcego. Wyniki szóstoklasiści otrzymają najpóźniej 29 maja. Zaświadczenia z wynikami zostaną im wręczone 26 czerwca, wraz ze świadectwami ukończenia szkoły.