Rajd rowerowy do Strzeszynka

Od wielu lat na przełomie maja i czerwca organizowane są w naszej szkole rajdy rowerowe do Strzeszynka. Głównym celem tych wyjazdów jest propagowanie turystyki rowerowej, poznanie okolic miejsca zamieszkania oraz podnoszenie poziomu umiejętności jazdy rowerem w kolumnie rowerowej.
Dzięki słonecznej pogodzie przejazd nad Jezioro Strzeszyńskie szlakiem rowerowym pośród terenów leśnych okazał się dużą atrakcją. Łącznie przejechaliśmy ok. 28 km i nikt z uczestników nie odczuwał zmęczenia, a uśmiech i zadowolenie na twarzach towarzyszyły do powrotu na boisko szkolne.