POCZET PROPORCOWY SZKOŁY PODCZAS UROCZYSTOŚCI NA CYTADELI

W czwartek 23 lutego – na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania – nasi uczniowie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę Zakończenia walk o Poznań w 1945 roku. Licznie przybyli na Cytadelę przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, Wojska Polskiego, Armii Stanów Zjednoczonych oraz instytucji, organizacji społecznych i placówek oświatowych oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń przy Dzwonie Pokoju, a także Pomniku Żołnierzy Alianckich.