Otwarcie pracowni „Code for green”

Dnia 4 lutego 2019 r. uroczyście otworzyliśmy naszą dumę, pracownię XXI wieku, salę utworzoną w ramach projektu „Code for green”. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych. W projekcie uczestniczy jedynie 7 szkół z Polski, w tym nasza, co zdecydowanie dodaje mu prestiżu i podnosi jego rangę. W ramach projektu uczniowie mają szansę podejmować społecznie odpowiedzialne działania związane z troską o środowisko, a przy tym rozwijać kluczowe umiejętności naszych czasów – kodowanie.

Mieliśmy okazję gościć: pierwszego zastępcę prezydenta Miasta Poznania pana Mariusza Wiśniewskiego, prezes zarządu Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych panią doktor Małgorzatę Snarską-Nieznańską, zastępcę dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania pana Wiesława Banasia, kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych panią Elizę Malarecką, starszą wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu panią Aldonę Rożnowską, przedstawiciela rodziców pana Mariana Kulczyńskiego.

Mamy nadzieję, że pracownia służyć będzie naszym uczniom przez długie lata! (relacja z otwarcia pracowni również na www.poznan.pl )

 

No Images found.