Konkurs na kącik czystości

W styczniu uczniowie klas I-III przygotowali w swoich salach kąciki czystości.
Organizatorem konkursu byli opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego.

Celem konkursu było:

-założenie w salach klas I-III  kącików czystości, mających na celu zachęcenie do przestrzegania zasad higieny  i zwrócenie uwagi na jej  właściwe utrzymanie.

-dbałość o własne zdrowie oraz współodpowiedzialność za zdrowie innych.

Komisja konkursowa oceniała wyposażenie kącików, oryginalność pomysłów oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Konkurs wygrała klasa III a,  która zorganizowała w swojej sali zarówno użytkowy kącik czystości jak również instruktażowy kącik czystości.

Gratulujemy zwycięzcom!

Prosimy klasy o stałą troskę o wygląd kącików czystości.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego
Magdalena Kulesza
Marta Kukieła
Joanna Kruszczyńska