Zajęcia w czasie epidemii

Szanowni Rodzice, przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:
  1. Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu w okresie pandemii covid-19
  2. Ankieta dla rodziców
  3. Oświadczenie rodziców
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie do szkoły skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać POWRÓT imię i nazwisko dziecka). Skany lub zdjęcia prosimy wysłać na adres: sekretariat@sp77poznan.pl Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 19 maja 2020 r. Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację poprzez dziennik Librus o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie reżimu sanitarnego. Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki poprzez pocztę szkoły: sekretariat@sp77poznan.pl  Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT imię i nazwisko dziecka). Przyjęcie dziecka będzie możliwe w przypadku wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym. Informacja o decyzji dyrektora szkoły będzie przekazana przez dziennik Librus.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu

Anna Kończak

Treść zarządzenia
Szanowni Rodzice, przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji  o chęci posłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas 1 - 3, konsultacje, w trakcie trwania pandemii COVID-19:
  1. Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu w okresie pandemii covid-19
  2. Ankieta dla rodziców
  3. Oświadczenie rodziców
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  5. Ankieta dla rodziców- konsultacje, biblioteka
Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne  na adres poczty szkoły sekretariat@sp77poznan.pl skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA, imię i nazwisko dziecka). Prosimy o przesłanie odpowiedzi  do 26 maja 2020r. Dyrektor szkoły  po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole  w czasie reżimu sanitarnego. Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia na adres poczty szkoły sekretariat@sp77poznan.pl W tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA. Przyjęcie dziecka będzie możliwe w przypadku  posiadania wolnych miejsc w świetlicy. Informacja o decyzji dyrektora szkoły będzie przekazana prze dziennik Librus.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 77 w Poznaniu

Anna Kończak

Treść zarządzenia