Samorząd szkolny

Przewodnicząca SU: Magdalena Mikołajczak 7c
Opiekunowie Samorządu:
mgr Agnieszka Filipek
mgr Paula Fracella
mgr Paweł Kuźma