Matematyczna Liga Zadaniowa

  • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od września 2020 r. do maja 2021 r.,
  • Mogą do niej przystąpić uczniowie SP nr 77 z klas IV-VIII,
  • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy,
  • W każdym miesiącu ukazują się 3 zadania osobno dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII,
  • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przynosić do końca danego miesiąca do p. Tomasza Fellenberga lub wysłać e-mailem na adres tomaszfellenberg@sp77poznan.pl (wówczas decyduje data wysłania e-maila),
  • W pierwszej połowie miesiąca publikowane będą wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy,
  • Ponadto za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje “plusa” wliczanego do oceny za aktywność z matematyki (cztery „plusy” to ocena celująca),
  • Na zakończenie Matematycznej Ligi Zadaniowej najlepsi zawodnicy w kat. klas IV-VI oraz w kat. klas VII-VIII otrzymają dyplomy.

(miesiące IX-XII)

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

5A02

24

 

4C16

24

2.

5A09

21

(miesiące IX-XII)

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

7A01

24

2.

7B12

23

3.

7A12

22

4.

7A03

21

5.

7C12

16

6.

7D12

12

7.

7D01

6

8.

7D09

5

9.

7D13

3

 

8A17

3