Matematyczna Liga Zadaniowa

  • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od września 2020 r. do maja 2021 r.,
  • Mogą do niej przystąpić uczniowie SP nr 77 z klas IV-VIII,
  • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy,
  • W każdym miesiącu ukazują się 3 zadania osobno dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII,
  • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przynosić do końca danego miesiąca do p. Tomasza Fellenberga lub wysłać e-mailem na adres tomaszfellenberg@sp77poznan.pl (wówczas decyduje data wysłania e-maila),
  • W pierwszej połowie miesiąca publikowane będą wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy,
  • Ponadto za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje “plusa” wliczanego do oceny za aktywność z matematyki (cztery „plusy” to ocena celująca),
  • Na zakończenie Matematycznej Ligi Zadaniowej najlepsi zawodnicy w kat. klas IV-VI oraz w kat. klas VII-VIII otrzymają dyplomy.

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni w dniu zakończenia roku szkolnego.

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

4C16

53

2.

5A02

46

3.

5A09

41

4.

6D08

13

5.

6D01

3

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni w dniu zakończenia roku szkolnego.

Miejsce

Kod ucznia

Liczba punktów

1.

7A01

54

2.

7B12

53

3.

7A12

52

4.

7A03

49

5.

7C12

40

6.

7D12

27

7.

8B03

14

8.

7D01

9

9.

7D09

5

10.

7D13

3

 

8A17

3

Rozmiar czcionki
Kontrast