Matematyczna Liga Zadaniowa (IX edycja)

  • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od września 2021 r. do maja 2022 r.,
  • Mogą do niej przystąpić uczniowie SP nr 77 z klas IV-VIII,
  • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy,
  • W każdym miesiącu ukazują się 3 zadania osobno dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII,
  • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przynosić do końca danego miesiąca do p. Tomasza Fellenberga lub wysłać e-mailem na adres tomaszfellenberg@sp77poznan.pl (wówczas decyduje data wysłania e-maila),
  • W pierwszej połowie miesiąca publikowane będą wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy,
  • Ponadto za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje “plusa” wliczanego do oceny za aktywność z matematyki (cztery „plusy” to ocena celująca),
  • Na zakończenie Matematycznej Ligi Zadaniowej najlepsi zawodnicy w kat. klas IV-VI oraz w kat. klas VII-VIII otrzymają dyplomy.

Aktualny ranking (IX)

Miejsce Kod ucznia Liczba punktów
1. 5C18 6
  4A09 6
  6A09 6

Aktualny ranking (IX)

Miejsce Kod ucznia Liczba punktów
1. 8A01 6
  8A03 6
  8A13 6
  8C13 6
  8B11 6

Rozmiar czcionki
Kontrast