14 lutego 2017 r. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zgodnie z założeniami nowej reformy 1 września 2017 roku rozpoczęły się zmiany w systemie oświaty, które zakończą się w roku szkolnym 2022/2023.

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa obowiązuje w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas – II, III, V i VI korzystają z dotychczasowej podstawy programowej ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000977 ).  W kolejnych latach nowe podstawy programowe będą obejmować kolejno nowe roczniki uczniów w nowym systemie nauczania.

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VIII, realizowane jest nauczanie przedmiotowe.

Poniżej linki do stromy Ośrodka Rozwoju Edukacji(http://new.ore.edu.pl/index.php/ppko/) i poszczególnych opracowań (podstawa wraz z komentarzem) realizowanych w szkole podstawowej przedmiotów w klasach IV-VIII oraz wychowania przedszkolnego wraz z edukacją wczesnoszkolną w klasach młodszych.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem

Etyka. PP z komentarzem.

Fizyka. PP z komentarzem.

Geografia. PP z komentarzem.

Historia. PP z komentarzem.

Informatyka. PP z komentarzem.

Matematyka. PP z komentarzem.

Plastyka. PP z komentarzem.

Biologia. PP z komentarzem.

Chemia. PP z komentarzem.

Muzyka. PP z komentarzem.

Technika. PP z komentarzem.

Język polski. PP z komentarzem.

Język obcy nowożytny. PP z komentarzem.

Edukacja dla bezpieczeństwa. PP z komentarzem.

Przyroda. PP z komentarzem.

Wiedza o społeczeństwie. PP z komentarzem.

Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem.

Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem.