Book crossing i flash-mob

Jeszcze przed feriami odbyły się w szkole dwie akcje związane z realizacją projektu “Czytam, rozumiem, wypowiadam się” i celem obu była popularyzacja czytelnictwa. Book-crossing, uwolnij książkę na ferie- pod takim hasłem zorganizowano wymianę książek na specjalnym stoliku w holu szkoły. Można było wybrać sobie i zabrać do domu jedną z wyłożonych na nim książek, w zamian przynosząc inną.Druga akcja była nawiązaniem do słynnych happeningów typu flash-mob.Uczniowie zebrani w stołówce szkolnej na dane hasło podnieśli w górę przyniesione wcześniej książki, a następnie czytali na głos ich fragmenty w kilku wersjach.

Fotorelacja