Home » Dla Uczniów » Matematyczna Liga Zadaniowa » V Edycja MLZ (2017/2018)
  • Matematyczna Liga Zadaniowa trwa od września 2017 r. do maja 2018 r.,
  • Mogą do niej przystąpić uczniowie SP nr 77 z klas IV-VII,
  • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy,
  • W każdym miesiącu ukazują się 3 zadania osobno dla klas IV-VI oraz dla klas VII,
  • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy przynosić do końca danego miesiąca do p. Tomasza Fellenberga lub wysłać e-mailem na adres tomaszfellenberg@sp77poznan.pl (wówczas decyduje data wysłania e-maila),
  • W pierwszej połowie miesiąca publikowane będą odpowiedzi i rozwiązania zadań z ostatniej rundy ligi, a także wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy,
  • W każdym miesiącu spośród wszystkich uczniów, którzy poprawnie rozwiążą przynajmniej 1 zadanie, wylosowana zostanie osoba, która otrzyma nagrodę-niespodziankę. Ponadto za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje „plusa” wliczanego do oceny za aktywność z matematyki.
  • Na zakończenie Matematycznej Ligi Zadaniowej najlepsi zawodnicy w kat. klas IV-VI oraz w kat. klas VII otrzymają dyplomy i nagrody,
  • Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.

  • YouTube