Home » Szkoła » Nauczyciele

Nauczyciele

Zerówka:

mgr Joanna Łuczak
mgr Marta Ratajczak
mgr Sylwia Piórkowska

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Krystyna Makowiecka
mgr Dorota Brocka
mgr Ewa Miedzińska
mgr Violetta Grześkowiak
mgr Aldona Walerczyk
mgr Katarzyna Mielnik-urlop
mgr Marta Kukieła
mgr Magdalena Kulesza
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Bogumiła Sekida
mgr Paulina Błażejczak

Poloniści:

mgr Ewa Garczarek
mgr Monika Szymańska
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania

Matematycy:

mgr Anna Kończak
mgr Izabela Czyż
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Małgorzata Urbańczyk

Informatycy:

mgr Tomasz Fellenberg

mgr Krzysztof Iwanowski

Historia:

mgr Maciej Leszczyński

Przyroda:

mgr Ewelina Macurek
mgr Sylwia Piórkowska
mgr Hanna Szymanowska-urlop

Biologia:

mgr Ewelina Macurek

Fizyka:

mgr Paulina Witkowicz

Chemia:

mgr Dominika Jasińska

Języki obce:

mgr Dorota Brocka
mgr Karolina Burandt
mgr Helena Gołuńska-Frątczak
mgr Paulina Zajdel

Muzyka, plastyka:

mgr Aleksandra Bartosik

Technika:

mgr Izabela Czyż

Wychowanie fizyczne:

mgr Agnieszka Filipek-urlop
mgr Henryk Hnatyk
mgr Anna Żurowska
mgr Danuta Majcher

Katecheci:

mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Łaba

Etyka:

mgr Alina Płaziak-Janiszewska

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Cyprian Konieczny

Świetlica:

mgr Magdalena Przybylska
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Lucyna Szydeł
mgr Marta Ratajczak
mgr Elwira Krzepicka

Pedagog i psycholog:

mgr Paulina Korta
mgr Karolina Niemier
mgr Elwira Krzepicka
mgr Marta Pap-Pudys–urlop
mgr Anita Cugier-Bartkowiak-urlop

Bibliotekarz

mgr Maria Brzozowska
mgr Agnieszka Piątek-urlop

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl

  • YouTube