Home » Szkoła » Nauczyciele

Nauczyciele

Zerówka:

mgr Joanna Łuczak

mgr Marta Ratajczak

mgr Sylwia Piórkowska

mgr Dorota Kaczorowska

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Monika Tomowiak – Stańczak
mgr Krystyna Makowiecka
mgr Dorota Brocka
mgr Ewa Miedzińska
mgr Violetta Grześkowiak
mgr Aldona Walerczyk
mgr Katarzyna Mielnik-urlop
mgr Marta Kukieła
mgr Magdalena Kulesza
mgr Joanna Kruszczyńska
mgr Bogumiła Sekida
mgr Paulina Błażejczak

Poloniści:

mgr Ewa Garczarek
mgr Monika Szymańska
mgr Kinga Januszkiewicz- Mania

Matematycy:

mgr Anna Kończak
mgr Izabela Czyż
mgr Tomasz Fellenberg
mgr Małgorzata Urbańczyk

Informatycy:

mgr Tomasz Fellenberg

Historia i przyroda:

mgr Maciej Leszczyński
mgr Hanna Szymanowska
mgr Sylwia Piórkowska

Języki obce:

mgr Dorota Brocka
mgr Helena Gołuńska-Frątczak
mgr Paulina Paterczyk
mgr Paulina Zajdel

Muzyka, plastyka:

mgr Aleksandra Bartosik

Technika:

mgr Izabela Czyż

Wychowanie fizyczne:

mgr Agnieszka Filipek-urlop
mgr Henryk Hnatyk
mgr Katarzyna Bartkowiak

Katecheci:

mgr Anna Hoffmann
mgr Anna Łaba

Etyka: mgr Alina Płaziak-Janiszewska

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Ewa Frąszczak

Świetlica:

mgr Magdalena Przybylska
mgr Ewa Kaczmarek
mgr Lucyna Szydeł
mgr Anna Wilska
mgr Paulina Paterczyk

Pedagog i psycholog:

mgr Marta Pap-Pudys –urlop
mgr Dorota Kaczorowska
mgr Anita Cugier- Bartkowiak

Bibliotekarz

mgr Agnieszka Piątek

E-mail do dowolnego nauczyciela ma postać: imienazwisko@sp77poznan.pl

  • YouTube