Egzaminy klas ósmych

Szanowni Państwo,

przed Państwa dziećmi stoją trudne wyzwania, egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły średniej. Poniżej wszystkie potrzebne informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Wszystkie materiały o przebiegu egzaminu pochodzą ze stron internetowych

Organizacja egzaminu:

  1. strona internetowa OKE: https://www.oke.poznan.pl/
  2. strona internetowa CKE:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

Harmonogram, komunikaty i informacje:

Akty prawne dotyczące egzaminu, kryteria punktowe:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

  1. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 – aktualizacja z 32 lipca 2019

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html

Lista szkół ponadpodstawowych, rodzaje klas, przedmioty punktowane

  1. https://nabor.pcss.pl/poznan/
  2. http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Wyniki egzaminu będą znane około 19 czerwca, będą dostępne dla ucznia po zalogowaniu się na stronie https://wyniki.edu.pl/login

Anna Kończak

Dyrektor SP 77