Projekt pt. „Czas wziąć los we własne ręce (i nogi)!”

Grupa nieformalna nauczycieli z naszej szkoły w składzie Marta Pudys, Agnieszka Wichniarek i Paulina Zajdel uzyskała pozytywną ocenę wniosku w konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara i tym samym uzyskała 5000 zł na realizację projektu! Projekt pt. „Czas wziąć los we własne ręce (i nogi)!” zamierza zaktywizować Samorząd Uczniowski oraz zmobilizować naszych uczniów, nauczycieli i rodziców do aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Projekt ma formę gry szkolnej – Samorząd Uczniowski będzie ogłaszał konkursy, a każda klasa musi się włączyć do działania, by uzyskać wymaganą liczbę punktów. Jeśli gra zakończy się sukcesem, nasi uczniowie zaprojektują i zakupią stroje dla reprezentacji szkolnych.

Zapraszamy również na zajęcia sportowe – dla uczniów w poniedziałki o 15.20, dla rodziców i nauczycieli w czwartki o 19 (na sali gimnastycznej)! Przypominamy, że obecność jest niezbędna do pomyślnego ukończenia gry.

fio