WYCIECZKI I WYJŚCIA

Cieszymy się bardzo, że, po długim czasie pandemii, mamy teraz okazję edukację organizować nie tylko w budynku szkoły. Stąd, organizowane przez nauczycieli liczne wyjścia i wycieczki – na kręgle, warsztaty, do laboratorium, muzeum i kina.

« z 2 »