Home » Zajęcia z pomocy psych. – pedag.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Klasy

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia

godzina

Miejsce zajęć

1.

2c, d

z. psychoed.z el. socjoterapii

A.Cugier-Bartkowiak

poniedziałek

8:00-8:45

s. 101

2.

1b

Zaj. terapeutyczne

A.Cugier-Bartkowiak

poniedziałek

11:45-12:30

Gab. psychologa

3.

3b, d

z. terap. nakierowane na wyr.deficytów

A.Cugier-Bartkowiak

poniedziałek

13:50-14:35

Gab. psychologa

4.

3a, c

z. psychoed.z el. socjoterapii

A.Cugier-Bartkowiak

wtorek

12:50-13:35

Gab. psychologa

5.

5-6

z. psychoed.z el. socjoterapii

A.Cugier-Bartkowiak

wtorek

14:45-15:30

s. 108

6.

1a

z. psychoed.z el. socjoterapii

A.Cugier-Bartkowiak

 

Gab. psychologa

7.

4a,b

Zaj. psychoedukacyjne

D. Kaczorowska

wtorek

8:55-9:40

Gab. pedagoga

 8.

4a,b

Zaj. kor – komp.

D. Kaczorowska

poniedziałek

13:50-14:35

Gab. pedagoga

9.

4c, 5

Zaj. kor – komp.

D. Kaczorowska

poniedziałek

14:45-15:30

Gab. pedagoga

10.

2a,b,d

Zaj. kor – komp.

D. Kaczorowska

piątek

12:50-13:35

Gab. pedagoga

11.

6

Zaj. kor – komp.

D. Kaczorowska

piątek

13:50-14:35

Gab. pedagoga

 

  • YouTube